Anneks

Et anneks kan brukes til så mangt.
Som et anneks med ekstra soverom. Som et anneks med soverom og bod.
Som bare bod og kanskje er lite verksted/hobbyrom. Som badstue. Som en liten ekstra stue.

Et anneks er altså et lite isolert bygg som kan altså innredes etter ønsket bruk.

Anneks med svalgang

Laftet anneks med svalgang i stavlaft som er tettet på høyre side.

Anneks med åpen svalgang

Laftet anneks med åpen svalgang i stavlaft og med stolper.

Anneks med svalgang på langside

Laftet anneks med svalgang på langside, delvis åpen med et rom bygd i stavlaft på enden.