Restaurert og gjort om gammel stue/fjøs og en gammel seterbu til hytte i 2014.
Flere tømmerstokker ble byttet ut, noen steder blei det innfelt nytt i gammelt og flere steder ble nytt og gammelt skjøtet sammen.
Det ble laftet et nytt inngangsparti som flettet de to gamle byggene sammen til en ny flott tømmerhytte.

Bolighus restaurert i 2009.

Dette bolighuset var under den hvitmalte panelen et gammelt flott tømmerhus. Vi byttet ut vinduer, reparerte og fletter inn nytt der det var råtnet for mye. Det gamle tilbygget ble revet og vi laftet opp et nytt. Den gamle toetasjes fronten ble bygd opp på nytt med stolper og ny panel.

Restaurert gammel seterbu i 2017.

Gammel seterbu som ble revet, flyttet og restaurert til ny og moderne tømmerhytte der mye av det gamle tømmeret med mye historie ble brukt.

Vegger med gamle innskjæringer og inskripsjoner som nå blir vel bevart blant det nye.