Fredet stabbur restaurert i 2012

På dette stabburet har vi skiftet noen, samt reparert og stabilisert stabber og svill. Vi lagde ny bursklopp, ny trapp(ikke avbildet) og byttet ut taket.

Restaurert fredet stabbur

Vi har på dette stabburet forsterket taket, byttet ut noe av panelen, reparert deler av trappa innvendig, samt lagd ny stabburstrapp.

Restaurert grima på stabbur i 2014

Stabburet ble flyttet og grima ble restaurert.