Fredet stabbur restaurert i 2012
På dette stabburet har vi skiftet noen, samt reparert og stabilisert stabber og svill. Vi lagde ny bursklopp, ny trapp(ikke avbildet) og byttet ut taket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurert grima på stabbur i 2014
Stabburet ble flyttet og grima ble restaurert.
 
 
 
 
 
 
 
Restaurert fredet stabbur
Vi har på dette stabburet forsterket taket, byttet ut noe av panelen, reparert deler av trappa innvendig, samt lagd ny stabburstrapp.