Sandvass Setra

"Sandvass Setra" er en modell inspirert av det gamle våningshuset som tidligere var hovedhus på de fleste gårder i Norge.
Nedenfor er noen av de tømmerhusene og tømmerhyttene vi har bygd av denne modellen.
Sandvass Setra 1 - 188 kvm
Sandvass Setra 1 - 188 kvm
Sandvass Setra 2
Sandvass Setra 2
Sandvass Setra 3 - 124 kvm
Sandvass Setra 3 - 124 kvm
Sandvass Setra 4
Sandvass Setra 4