Nore Laft AS - Lafting av hytter og hus, samt restaurering av laftede bygg.


<center><h2>Hus og hytter </h2></center>

Hus og hytter

<center><h2>Rasteplass</h2></center>

Rasteplass

<center><h2>Gapahuk</h2></center>

Gapahuk

<center><h2>Restaurering </h2></center>

Restaurering

VI LAFTER DET ANDRE DRØMMER OM!

Nore Laft er tuftet på norske lafte- tradisjoner. Vi kjøper inn grovt, norsk furutømmer som ligger lagret i to til tre år. Å "lafte" er for oss ensbetydende med håndlafting.
Vi lafter både hus og hytter, samt at vi restaurerer laftede bygg. Vi har også laftet velkomstbygget på Langedrag.


KONTAKT OSS


Velkomstbygg på EKT - Langedrag, fjellgård og leirskole ved Tunhovdfjorden. Huset er laftet i gedigent 10' furutømmer fra Numedal, og er bygget på plassen i snø og regn. I dag lafter Nore Laft slike bygg innendørs i en utvidet laftehall.
Velkomstbygg på EKT - Langedrag, fjellgård og leirskole ved Tunhovdfjorden. Huset er laftet i gedigent 10' furutømmer fra Numedal, og er bygget på plassen i snø og regn. I dag lafter Nore Laft slike bygg innendørs i en utvidet laftehall.
"Trolsk hytte "som står i Uvdal på toppen ovenfor Uvdal Stavkirke.
"Våningshus" i Skurdalen oppunder Hardanger- vidda. Med sin lengde på 16,5 m og bredde på 8 m i to fulle etasjer, er det et sjeldent bygg i våre dager. I sin enkelhet gir det laftede bygget et solid og ekte inntrykk.
"Natten gård" var "vår" drøm. De første 5 årene bodde vi i den gamle stua på gården. I dag står "nystua" der i all sin virkelighet og prakt! Den kan dere komme og se her oppe hos Nore laft ved Tunhovdfjorden. VELKOMMEN! Hilsen Tuva og Knut.