Restaurering og tilbygg

Ved restaurering ser vi på prosessen med å bringe et bygg tilbake til den tidligere tilstanden det var i. Utfordringen med dette, er å få bygget tilbake til opprinnelig kvalitet i forhold til tetthet og holdbarhet. Med holdbarhet mener vi bestandighet mot råte og vær og vind.Restaurering handler ellers for det meste om å videreføre tradisjoner og bevare byggemåter. Restaurering er viktig for at kommende generasjoner kan få oppleve gammel kultur og gamle byggetradisjoner på.

Respekt for gammelt håndverk

Nore Laft AS har drevet med restaurering av laftebygg siden tidlig på 80tallet, og har dermed lang og bred erfaring med å utføre denne typen arbeider. Vi utfører restaurering for både riksantikvaren, bygdetun og privatpersoner. Gjennom restaurering har vi fått kjennskap til laftehusets utsatte punkter såvel som respekten for et gammelt håndverk. Her ser vi merkene etter gammelt verktøy og merkene etter flytting eller ombygging av hus. Vi kan se hva slags verktøy de gamle håndverkerne hadde eller ikke hadde og ofte kan vi forundres over hvorledes de klarte å håndtere såpass grovt tømmer som de ofte brukte.

Våre medarbeidere har sterk faglig bakgrunn, samt en årrekke med kunnskap fra en rekke ulike prosjekter. Våre medarbeidere er profesjonelle og yter god service til våre kunder. Ved å ta kontakt med oss kan du være sikker på at du engasjerer en bedrift som strekker seg langt for å gjøre deg fornøyd.

Vi kan komme på befaring, og utarbeide tilstandsrapport med priskalkyle, samt gi rettledning i forbindelse med tilskuddsordninger for vernede bygninger.

Restaurert gammel seterbu i 2017

Gammel seterbu som ble revet, flyttet og restaurert til ny og moderne tømmerhytte der mye av det gamle tømmeret med mye historie ble brukt.

Vegger med gamle innskjæringer og inskripsjoner som nå blir vel bevart blant det nye.

Se før- og etterbilder i galleriet.

Bolighus restaurert i 2009

Dette bolighuset var under den hvitmalte panelen et gammelt flott tømmerhus. Vi byttet ut vinduer, reparerte og fletter inn nytt der det var råtnet for mye. Det gamle tilbygget ble revet og vi laftet opp et nytt. Den gamle toetasjes fronten ble bygd opp på nytt med stolper og ny panel.

Se før- og etterbilder i galleriet. 

Restaurert og gjort om gammel stue/fjøs og en gammel seterbu til hytte i 2014

Flere tømmerstokker ble byttet ut, noen steder blei det innfelt nytt i gammelt og flere steder ble nytt og gammelt skjøtet sammen.

Det ble laftet et nytt inngangsparti som flettet de to gamle byggene sammen til en ny flott tømmerhytte.

Se før- og etterbilder i galleriet.

La deg inspirere